De LichaamwerkerOver mijLinks en boekenFoto'sAlexander LowenWilhelm ReichJohn C. PierrakosLichaamsgerichte psychotherapieAlbert von Szent-GyörgyiAshley MontaguContacteer mijMichiel
De Lichaamswerker
Emotioneel Lichaamswerk
Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie heeft als uitgangspunt, dat er samenhang is tussen lichaamgedachtenemoties en gevoelens. In de Westerse psychotherapie is deze benadering relatief nieuw; in de Oostersetradities is onderlinge beïnvloeding van de lichamelijke en geestelijke gezondheid in feite al duizenden jaren een gangbare theorie. Eenzijdige beïnvloeding van de geest op het lichaam, oftewel de psychosomatiek, werd al beweerd in de 18e eeuw door Hieronymus David Gaubius. J.V. Brady[1] toonde in 1971 aan dat apen onder psychische druk maagzweer kunnen krijgen. Ook niet-wetenschappelijk is de invloed van mens en geest evident. Voorbeelden zijn de invloed van seksuele gedachten op het lichaam en de invloed van lichamelijke pijn op de geest.

De voornaamste grondlegger van lichaamsgerichte psychotherapie is Wilhelm Reich. Andere ontwikkelaars op dit terrein zijn Moshé FeldenkraisAlexander LowenStanley Keleman en John Pierrakos. Reich ontdekte in het lichaam verhardingen in de vorm van spierspanningen en blokkades, waarmee het fysieke organisme op verdrongen gevoelens zou reageren. Hij noemde dit lichaamspantsers. Reich ontwikkelde tevens een karaktertheorie gebaseerd op eerder werk van zijn leraar Sigmund Freud waarbij niet alleen de psyche maar ook het lichaam werd betrokken. Hij nam waar dat bepaalde karakterstructuren zich ook lichamelijk uitdrukten zoals in de lichaamsbouw, de motoriek en expressie. Volgens Reich zou de psychotherapie zich niet alleen met de psyche moeten bezighouden maar ook met het lichaam in de vorm van intensief ademen, bewegen en expressiviteit. Onder impuls van de new age-beweging kwamen er allerlei therapeutische varianten die echter ver af staan van de huidige wetenschappelijk onderbouwde therapieën (zoals cognitieve gedragstherapie) - voorbeelden zijn: bio-energeticaemotioneel lichaamswerkrebirthingrolfingpostural integration en primaltherapie.
De LichaamwerkerOver mijLinks en boekenFoto'sAlexander LowenWilhelm ReichJohn C. PierrakosLichaamsgerichte psychotherapieAlbert von Szent-GyörgyiAshley MontaguContacteer mijMichiel